Dzięki postępom technologicznym alternatywą dla tradycyjnych przycisków stały się przyciski pojemnościowe, które mają swoje zastosowanie w urządzeniach gospodarstwa domowego oraz maszynach przemysłowych. Przełączniki te były stosowane już dawno, ale ze względu na swoje zalety stają się coraz popularniejsze wśród producentów różnych urządzeń.

Działanie przycisków pojemnościowych

Przyciski pojemnościowe działają dzięki zjawisku oddziaływania pola elektrycznego z konkretnymi przewodnikami. Najczęściej przewodnikiem jest ludzka dłoń lub palec, który działa na przycisk poprzez nacisk. Przycisk dotykowy włącza się wtedy gdy palec znajdzie się w odległości 3 mm od niego. Kiedy przycisk umieszczony jest za szybą, wówczas wyposażony jest on w kondensator, który wytwarza niezbędne do uruchomienia przycisku pole elektryczne. Część pola wychodząca poza kondensator nazywana jest polem brzegowym, które wyposażone jest w okładki skierowane na centralną część przycisku.

Zastosowanie przycisków pojemnościowych

Przyciski te stosowane są w maszynach przemysłowych, jakimi są różnego rodzaju suwnice, rozdzielnice oraz dźwignice. Przyciski te umieszczane są w panelach sterujących oraz specjalnych obudowach, które chronią przyciski przed ich przypadkowym uruchomieniem. Przyciski pojemnościowe dobierane są do konkretnych urządzeń oraz aplikacji, które wspomagają ich obsługę. Aby przyciski działały kompatybilnie z maszyną i aplikacją, trzeba je ze sobą sparować.

Wady i zalety przycisków pojemnościowych

Do zalet przycisków pojemnościowych zaliczyć można ich brak zużycia podczas eksploatacji. Przyciski te podczas użytkowania nie zużywają się dzięki temu, że nie ma w nich ruchomych części. Przyciski te szybko reagują na włączenie i często wyposażone są w podświetlenie, które informuje o włączeniu lub wyłączeniu danej funkcji. Przyciski dotykowe mogą być konfigurowane w różny sposób i mogą odpowiadać za powtórzenie danej czynności. Kolejną zaletą jest cena przycisków, która dzięki ich dużej popularności jest bardzo przystępna dla producentów poszczególnych urządzeń. Wadą przycisków pojemnościowych może być mała odporność na kurz oraz zabrudzenia, a także wrażliwość na wilgoć, co nie pozwala na ich użytkowanie w każdym miejscu i warunkach. Do wad zaliczyć można wielkość przycisków, ponieważ są one dość duże ze względu na konieczność ich zasilania. Jeśli przyciski pojemnościowe umieszczane są w miejscach o odpowiednich warunkach, spełniają one swoją funkcję w pełni, a ilość zalet przeważa nad ich wadami.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Przyciski pojemnościowe.

Comments are closed.