O faktoringu mówi się ostatnio coraz więcej, a to z uwagi na pakiet możliwości oferowanych przez tę usługę finansową. Firmom, które jeszcze nie znają jego specyfiki, przybliżamy potencjał tego narzędzia. Lepsze zrozumienie walorów faktoringu może okazać się pomocne przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy faktoringowej.

Płynność finansowa w zasięgu ręki

Pierwszorzędnym atutem faktoringu jest możliwość utrzymania płynności finansowej, czyli regulowania swoich zobowiązań na bieżąco. Cash flow jest oczkiem w głowie osób odpowiadających za kondycję firmowych finansów, a jego utrzymanie może stanowić pokaźne wyzwanie, szczególnie w czasach dekoniunktury.

Płynność finansowa pozwala m.in.:
· bez opóźnień wypłacać wynagrodzenia pracownikom, co przekłada się na dobrą atmosferę w zespole i motywację do pracy;
· kupować półprodukty i maszyny niezbędne do utrzymania ciągłości produkcji;
· inwestować w infrastrukturę potrzebną do zdobywania nowych zleceń i startowania w przetargach;
· poprawić elastyczność w zarządzaniu firmą;
· uniknąć kolejnego zadłużenia w postaci odsetek od pożyczonego kapitału;
· dzięki brakowi opóźnień w płatnościach, utrzymać renomę rzetelnego i godnego zaufania kontrahenta, z którym warto robić interesy.

Faktoring a płynność finansowa

Utrata cash flow może sprowadzić na manowce nawet najbardziej doświadczone firmy ze sporym zapleczem aktywów. Remedium na problemy z płynnością jest umowa faktoringowa. Dokument jest podpisywany między faktorem (firmą świadczącą usługi faktoringowe) a faktorantem, czyli sprzedawcą wystawiającym fakturę z odroczonym terminem spłaty. Zamiast czekać na przesunięty w czasie przelew od kupującego, sprzedawca przekazuje fakturę do faktora, który wypłaca 80-90% znajdującej się na niej kwoty.

Dzięki temu faktorant nie musi martwić się o bieżące wydatki, bo ma do dyspozycji kapitał zapewniający płynność finansową. Reszta środków wpłynie na konto sprzedawcy po opłacaniu faktury przez kupującego. Pieniądze nie trafią jednak bezpośrednio na jego konto. Klient wykona przelew na rachunek faktora, który po podpisaniu umowy stał się jego nowym wierzycielem. Po tej operacji faktor wypłaci faktorantowi resztę brakującej kwoty, pomniejszoną o swoją prowizję. Atutem faktoringu jest możliwość pozyskania środków bez powiększania zadłużenia, bez konieczności posiadania zdolności kredytowej i przy formalnościach ograniczonych do minimum.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Faktoring – płynność finansowa w zasięgu ręki – Zapraszamy!

Comments are closed.