Korzystanie z usług firmy windykacyjnej jest jednym ze sposób zażegnania kryzysu wynikłego z niemożności odzyskania długu. Przedsiębiorcy decydujący się na windykatora po raz pierwszy mogą mieć niedoprecyzowane oczekiwania. W dzisiejszym tekście zawracamy uwagę na to, czego Klient firmy windykacyjnej powinien oczekiwać od tego typu usługodawcy.

Weryfikacja dłużnika bez opłat na starcie

Pierwszym wyróżnikiem rzetelnej firmy windykacyjnej jest bezpłatne sprawdzenie wypłacalności dłużnika. Dług będzie można odzyskać wtedy, gdy pozwoli na to kondycja finansowa firmy zalegającej z zapłatą faktury. Windykator powinien we własnym zakresie ocenić sytuację prawną dłużnika, źródła przychodów i składniki majątku. Tylko pozytywna weryfikacja powinna oznaczać zielone światło dla rozpoczęcia procesu windykacyjnego.

Taka analiza wykonana przez windykatora pozwoli też na oszacowanie stopnia skomplikowania zlecenia i kosztów z nim związanych. Wszystkie te czynności powinny zostać wykonane przed podpisaniem umowy i nie powinny wiązać się z dodatkowymi opłatami dla Klienta. Godny polecenia windykator nie rozlicza się na zasadzie abonamentu i nie pobiera opłat startowych.

Obietnice mające pokrycie w rzeczywistości

Ostrożność Klienta muszą zwrócić firmy obiecujące sukces windykacji bez przedstawienia dowodów na szansę odzyskania pieniędzy. Przekazanie sprawy do sądu lub komornika powinno mieć miejsce wtedy, gdy firma windykacyjna ma informację, że dłużnik posiada majątek lub dochody, z których można uregulować spłatę. Jeśli postępowanie polubowne zakończy się fiaskiem, ważne jest uzyskanie sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, które mogą stać się podstawą postępowania zabezpieczającego.

Zabezpieczenie uniemożliwia dłużnikowi sprzedaż lub ukrycie majątku, z którego może zaspokoić wierzyciela. Aby przyspieszyć ten proces, windykator może we wniosku o rozpoczęcie egzekucji wskazać konkretne elementy majątku dłużnika. Wejście na ścieżkę postępowania sądowego i komorniczego wiąże się dodatkowymi kosztami i procedurami. Korzystniejsza dla Klienta jest droga polubowna. Aby jednak była ona skuteczna, windykator powinien elastycznie podejść do możliwości dłużnika, proponując mu indywidualnie dobrane rozwiązania (np. ugoda ze spłatą ratalną).

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Windykacja na miarę oczekiwań – Zapraszamy!

Comments are closed.

https://www.fcbu.org/ogrzewacz-tarasowy-klucz-do-komfortu-w-chlodne-wieczory/ https://dowiedz-sie.com.pl/przemyslowa-rewolucja-we-wnetrzach-sekrety-stylu-loftowego/ https://andrzejurbanowicz.pl/odkryj-magie-loftu-ekskluzywne-meble-loftowe-i-ich-tajemnice/